miercuri, 28 septembrie 2016

Nu atragem realitatea pe care ne-o dorim, ci ceea ce suntem!


 Mintea umană poate fi comparată cu o grădină, ce poate fi cultivată inteligent sau lăsată în paragină. Indiferent dacă este cultivată sau neglijată, ea dă însă fructe. Chiar dacă omul nu cultivă seminţe utile, există destule seminţe inutile de buruieni care vor cădea, se vor acumula şi vor da roade.
Aşa cum un grădinar îşi cultivă lotul de pământ, semănând florile şi fructele pe care le doreşte şi desţelenind buruienile, noi trebuie să ne îngrijim grădina minţii, să smulgem „buruienile” gândurilor impure, nedemne, inutile şi incorecte, şi să cultivăm gânduri frumoase, nobile, curate şi utile, tinzând astfel către per­fecţiune. Prin acest proces, vom descoperi mai devreme sau mai târziu că suntem stăpânii propriului nostru suflet şi ai vieţii noastre. Mai mult, ajungem să descoperim legile gândirii şi să înţelegem din ce în ce mai clar cum funcţionează forţele-gânduri şi elementele minţii în modelarea caracterului, circumstanţelor şi destinului nostru.
Gândurile şi caracterul sunt acelaşi lucru. Aşa cum caracterul se relevă numai prin manifestarea lui în circumstanţele exterioare, aceste circumstanţe depind întru totul de starea noastră interioară de spirit. Asta nu înseamnă că anumite circumstanţe prin care trecem exprimă întregul nostru caracter, ci doar că ele sunt intim conectate cu anumite gânduri pe care le emitem, fiind indispensabile pentru dezvoltarea noastră ulterioară.
Indiferent în ce etapă ne aflăm, aceasta corespunde întru totul legii existenţei noastre, respectiv gândurilor care ne structurează caracterul. Nimic din viaţa noastră nu este întâmplător, totul fiind rezultatul legii, care nu poate da greş. Acest lucru este valabil în egală măsură pentru cei nemulţumiţi de mediul exterior şi pentru cei încântaţi de acesta.

Circumstanţele ne copleşesc doar atât timp cât avem convingerea că suntem sclavii condiţiilor exterioare. 
Atunci când ajungem să înţelegem că noi suntem înzestraţi cu o putere creatoare şi că deţinem controlul asupra solului nostru interior şi a seminţelor pe care le cultivăm în el, din care se nasc apoi circumstanţele exte­rioare, noi devenim stăpânii destinului nostru.
Orice om care a cultivat o vreme purificarea interioară şi autocontrolul ştie că circumstanţele exterioare derivă din gândurile sale, căci observă că modificarea acestora este direct proporţională cu transformarea stării sale mentale. De aceea, atunci când facem efortul sincer de a ne remedia defectele de caracter, cu scopul de a progresa rapid, noi trecem în mod automat printr-o suită de vicisitudini.

Sufletul atrage realitatea pe care o găzduieşte în gândurile sale, în egală măsură lucrurile pe care le iubeşte şi cele de care se teme. El se poate înălţa până la nivelul aspiraţiilor sale supreme, dar poate cădea la fel de uşor pe nivelul dorinţelor sale neîmplinite. Modalitatea prin care el primeşte ceea ce merită reprezintă circumstanţele exterioare.
Orice sămânţă-gând cultivată sau care ajunge întâmplător în minte tinde să prindă rădăcini aici, să producă roade, să înflorească mai devreme sau mai târziu sub forma acţiunilor şi să genereze oportunităţi şi circumstanţe similare esenţei sale. Gândurile bune generează roade pozitive, iar cele rele roade negative.

Lumea exterioară a circumstanţelor se modelează în funcţie de cea interioară a gândurilor. 
Din acest punct de vedere, atât circumstanţele plăcute cât şi cele neplăcute servesc în egală măsură binelui suprem al individului, căci noi culegem ceea ce semănăm şi învăţăm atât din suferinţe cât şi din bucurii.
Prin urmărirea dorinţelor, aspiraţiilor şi gândurilor noastre, în măsura în care ne lăsăm dominaţi de ele (fie de imaginaţia noastră impură, fie de gândurile noastre elevate şi pure), noi ajungem să culegem în sfârşit roadele pe care le-am semănat, sub forma condiţiilor exterioare din viaţa noastră. Acestea corespund legilor creşterii spirituale şi adaptării la mediu.
Fiind stăpânii propriilor noastre gânduri, noi ne făurim singuri destinul, caracterul şi mediul exterior. Nici chiar condiţiile naşterii pe care le atrage sufletul nu sunt întâmplătoare, iar cu fiecare nou pas pe care îl face în acest pelerinaj terestru, el continuă să atragă acele combinaţii de condiţii care îi reflectă propria puritate sau impuritate, propriile puteri şi slăbiciuni, adică propria sa faţă (la fel ca o oglindă).
Noi nu atragem realitatea pe care ne-o dorim, ci ceea ce suntem. Poftele şi ambiţiile noastre apar şi dispar la fiecare pas, dar gândurile şi dorinţele noastre cele mai profunde sunt alimentate de propria noastră hrană, care poate fi nutritivă sau nu. „Divinitatea care ne modelează destinul” se află în interiorul nostru, fiind chiar sinele nostru. Noi suntem cei care ne întemniţăm singuri, iar gândurile şi acţiunile noastre sunt păzitorii Destinului. 
Ele ne pot deveni temniceri dacă sunt impure, dar şi îngeri păzitori dacă sunt pure şi nobile. Noi nu primim lucrurile pe care ni le dorim şi pentru care ne rugăm, ci cele pe care le merităm. Divinitatea nu ne răspunde la dorinţe şi rugăciuni decât dacă acestea se armonizează cu gândurile şi cu acţiunile noastre.
Ce înseamnă, aşadar, în lumina adevărului, să „lupţi împotriva circumstanţelor”? Înseamnă să te revolţi împotriva unui efect exterior, în timp ce în sinea ta îi alimentezi singur cauza prin gândurile pe care le cultivi în inima ta. Această cauză poate lua forma unui viciu conştient sau a unei slăbiciuni subconştiente, dar indiferent cum se manifestă, ea îţi blochează eforturile conştiente şi te sileşte să găseşti un remediu.
Toţi oamenii îşi doresc să îşi îmbunătăţească circumstanţele exterioare, dar puţini îşi doresc să se perfecţioneze. 
De aceea, ei continuă să rămână înlănţuiţi. Să luăm exemplul unui om sărac lipit. El îşi doreşte cu disperare să îşi îmbunătăţească mediul exterior şi confortul personal, dar în acelaşi timp îşi bate joc de munca sa şi se consideră îndreptăţit să îşi înşele patronul sub pretextul salariului insuficient pe care i-l plăteşte acesta. Un astfel de om nu înţelege nici măcar rudimentele acestor principii care stau la baza adevăratei prosperităţi, aşa că nu numai că nu are nicio şansă de a ieşi din sărăcia în care se zbate, dar chiar atrage o sărăcie încă şi mai mare prin indolenţa şi gândurile sale negative, impure şi mincinoase.
Să luăm acum exemplul unei femei bogate care este victima unei boli dureroase şi persistente datorate lăcomiei sale. Ea este dispusă să plătească oricât pentru a se vindeca, dar nu renunţă la dorinţele sale lacome. Cu alte cuvinte, ea şi-ar dori să se bucure în egală măsură de poftele sale nefireşti şi de o sănătate perfectă. Din păcate pentru ea, această femeie nu are nicio şansă să se vindece, căci nu a învăţat care sunt principiile unei vieţi sănătoase.
Un alt exemplu pe care îl putem da este cel al unui angajator care încearcă să evite plata salariului minim impus de stat, reducând salariile angajaţilor săi cu scopul de a-şi maximiza profitul personal. Acest om nu merită să se bucure de prosperitate, iar când se trezeşte falit şi cu reputaţia pătată, el dă vina pe circumstanţele exterioare, fără să îşi dea seama că le-a atras singur prin comportamentul său.
Exemplele de mai sus nu fac decât să ilustreze adevărul că fiecare om îşi generează singur circumstanţele exterioare (ce-i drept, cel mai adesea inconştient). Deşi încearcă să îşi îmbunătăţească aceste circumstanţe, atât timp cât gândurile şi dorinţele sale nu se armonizează cu scopul său, el nu are nicio şansă să şi-l atingă şi se va simţi în permanenţă frustrat. Exemplele de mai sus pot fi multiplicate şi variate la infinit, dar acest lucru nu este necesar, căci tu poţi urmări acţiunea legilor gândirii în propria ta minte şi în propria ta viaţă. Simpla urmărire a circumstanţelor exterioare nu este suficientă pentru a te ajuta să înţelegi aceste lucruri, şi cu atât mai puţin să îţi modifici în bine aceste circumstanţe.
În realitate, nimeni nu poate declara cu certitudine că suferinţele sale sunt consecinţa calităţilor sale pozitive, şi nu cea a viciilor sale, atât timp cât nu şi-a eliminat chiar şi ultimul gând impur din minte şi chiar şi ultima pată de pe suflet. Oamenii aflaţi în drumul către Perfecţiune, dar încă departe de aceasta, sunt nevoiţi să suporte consecinţele Marii Legi, care este întotdeauna absolut dreaptă, neoferind niciodată lucruri bune pentru gânduri rele şi invers. Cine ajunge la această cunoaştere îşi poate privi retroactiv viaţa, dându-şi seama că aceasta a fost dintotdeauna ordonată corect, toate experienţele sale din trecut – deopotrivă cele plăcute şi cele neplăcute – fiind consecinţa echitabilă a gândurilor emanate de sinele său încă insuficient de evoluat (deşi aflat în plin proces de evoluţie).
Gândurile şi acţiunile bune nu pot produce niciodată rezultate rele, la fel cum gândurile şi acţiunile rele nu pot produce niciodată consecinţe benefice. Suferinţa este întotdeauna efectul gândurilor negative. Ea arată că nu suntem în armonie cu noi înşine, şi deci cu Legea Vieţii. Unicul scop al suferinţei este purificarea, respectiv arderea gândurilor inutile şi impure. 
În cazul oamenilor puri, suferinţa nu poate exista. Odată arse impurităţile minereului, aurul nu mai trebuie ars. În mod similar, o fiinţă perfect pură şi iluminată nu are de ce să sufere.
Circumstanţele asociate cu suferinţa sunt rezultatul lipsei de armonie interioară (la nivel mental). Cele asociate cu binecuvântarea sunt rezultatul armoniei interioare. Măsura gândurilor corecte este starea de binecuvântare, nu posesiunile materiale. În mod similar, măsura gândurilor incorecte este nefericirea, nu lipsa posesiunilor materiale. Binecuvântarea nu se asociază cu bogăţia materială decât atunci când în cele din urmă este folosită în mod just şi cu înţelepciune. La rândul lui, omul sărac nu devine nefericit decât dacă este nemulţumit de destinul său, considerându-l nedrept.
Cele două extreme ale negativităţii sunt sărăcia şi excesul. Ele sunt la fel de nefireşti şi sunt consecinţa unui dezechilibru interior. Indiciile armoniei sunt fericirea, sănătatea şi prosperitatea. Aceste indicii sunt consecinţa adaptării echilibrate a mediului interior la cel exterior, respectiv a integrării noastre armonioase în mediul înconjurător.
Noi nu putem deveni maturi decât atunci când încetăm să ne mai plângem şi să mai dăm vina pe alţii, respectiv când începem să căutăm justiţia ascunsă care ne guvernează viaţa. 
Pe măsură ce ne adaptăm mintea ţinând cont de acest factor, noi renunţăm să îi mai acuzăm pe ceilalţi pentru propriile noastre circumstanţe şi începem să ne construim gânduri nobile şi ferme. Nu ne mai revoltăm împotriva condiţiilor exterioare, ci începem să ne folosim de acestea pentru a progresa mai rapid şi pentru a ne descoperi puterile ascunse şi posibilităţile acumulate înlăuntrul nostru.
Principiul care prevalează în univers este legea, nu confuzia. Sufletul şi substanţa vieţii este justiţia, nu injustiţia. Forţa care pune în mişcare şi guvernează lumea este dreptatea, nu nedreptatea. Ce-i drept, pentru a putea observa că universul este drept, noi trebuie să devenim noi înşine drepţi, adică să ne armonizăm. De-a lungul acestui proces, vom constata că pe măsură ce ne modificăm gândurile în raport cu alţi oameni şi cu diferite situaţii, gândurile oamenilor faţă de noi şi situaţiile se schimbă la rândul lor.

Dacă ne vom modifica în mod radical gândurile, vom rămâne uimiţi de transformarea rapidă a condiţiilor materiale în care trăim. Unii îşi imaginează că gândurile pot fi ţinute secrete, dar nu pot. Ele se cristalizează rapid în obiceiuri, iar obiceiurile se solidifică în circumstanţe exterioare.

Gândurile animalice se cristalizează în obiceiuri precum alcoolismul şi desfrâul, care se solidifică în degradare şi boală.
Gândurile impure de orice fel se cristalizează în obiceiuri degradante şi confuze, care se solidifică în circumstanţe adverse şi în dificultăţi.
Gândurile de teamă, îndoială şi indecizie se cristalizează în obiceiuri ce conduc la slăbiciune şi inconstanţă, care se solidifică în circumstanţele specifice eşecului, sărăciei şi dependenţei (similară sclaviei).
Cele de lene se cristalizează în obiceiuri precum necinstea şi indecenţa, care se solidifică în circumstanţe precum grosolănia şi cerşitul.
Gândurile de ură şi resentiment se cristalizează în obiceiuri precum acuzaţiile şi violenţa, care se solidifică în circumstanţe precum rănile şi persecuţiile.
Gândurile egoiste de toate felurile se cristalizează în obiceiuri egocentrice, care se solidifică în circumstanţe dintre cele mai neplăcute.

Pe de altă parte, gândurile frumoase de toate felurile se cristalizează în obiceiuri pline de graţie şi de bunătate, care se solidifică în circumstanţe geniale şi însorite.
Gândurile pure se cristalizează în obiceiuri precum cumpătarea şi autocontrolul, care se solidifică în circumstanţe precum liniştea şi pacea interioară.
Gândurile de curaj, independenţă şi decizie se cristalizează în obiceiuri puternice, care se solidifică în circumstanţe asociate cu succesul, abundenţa şi libertatea.
Cele pline de energie se cristalizează în obiceiul curăţeniei şi al muncii asidue, care se solidifică în circumstanţe ce asigură protecţia şi securitatea.
Gândurile pline de iubire şi de altruism se cristalizează în obiceiul iertării de sine şi faţă de ceilalţi, care se solidifică în circumstanţe precum prosperitatea şi bogăţia.
Mai devreme sau mai târziu, orice gânduri cultivate cu perseverenţă (deopotrivă bune sau rele) generează rezultate similare asupra caracterului şi circumstanţelor exterioare. 
Nimeni nu îşi poate alege direct circumstanţele, dar orice om îşi poate alege gândurile, modelându-şi indirect circumstanţele exterioare.
Natura ne ajută dăruindu-ne gânduri încurajatoare şi prin prezentarea unor oportunităţi care scot la suprafaţă gândurile similare asociate cu ele.
Dacă vom renunţa să mai emitem gânduri păcătoase, întreaga lume se va purta mai frumos cu noi şi va fi gata să ne ajute.
Dacă vom renunţa la gândurile de slăbiciune şi de boală, în viaţa noastră vor apărea oportunităţi vindecătoare.
Dacă vom cultiva gânduri bune, soarta nu ni se va mai părea crudă şi nu ne va conduce niciodată către circumstanţe care ne vor umple de ruşine.

Lumea este caleidoscopul nostru personal, iar diferitele combinaţii de culori pe care ni le prezintă în fiecare clipă sunt proiecţii colorate ale propriilor noastre gânduri.
                      
        sursa :  http://drumuricatretine.wordpress.com/
                    Drum drept spre Lumina !

luni, 26 septembrie 2016

Activarea ADN și Ascensiunea


  Ce este activarea ADN-ului, cum îți poți activa ADN-ul și cum este procesul Ascensiunii implicat în activarea ADN-ului?
  ADN-ul conține instrucțiunile necesare pentru ca un organism viu să se dezvolte și să funcționeze. El spune celulelor exact ce rol ar trebui să joace în organism. Acesta deține instructiuni pentru a face celulele inimii să bată, membrele să se formeze în locul corect, felul cum sistemul imunitar să lupte cu germeni patogeni și infecții și cum sistemul digestiv să digere cina. ADN-ul poartă instrucțiunile sale într-un cod realizat dintr-un alfabet de patru litere: G, A, T și C. Succesiunea acestor litere este cunoscută sub numele de cod genetic.

duminică, 25 septembrie 2016

Meditația pentru Ascensiune


   Cobra a inițiat la nivel planetar mobilizarea pentru Meditația Ascensiunii, pentru realizarea schimbărilor în conștiința planetară astfel încât aceste schimbări să se materializeze în realitatea noastră. În fiecare duminică la ora 19.00 ora României oameni de pe intreg cuprinsul planetei meditează la unison. Este demonstrat faptul că meditația la unison a unei mari mase de oameni are efect imediat asupra realității.


  INSTRUCŢIUNI pentru Meditaţia ASCENSIUNII :

   1. Folosiţi-vă propria voastră tehnică pentru a vă aduce într-o stare relaxată de conştienţă.

   2. Exprimaţi-vă câ mai clar intenţia de a folosi această Meditaţie ca pe un instrument alAccelerării Procesului Ascensiunii Planetare şi a Umanităţii.

   3. Vizualizaţi un Pilon de Lumină care emană din Soarele Central Galactic, care trece prin toate Punctele de Lumină din interiorul Sistemului nostru Solar, apoi prin corpul vostru, spre Centrul Pământului.
Vizualizaţi un alt Pilon de Lumină care se ridică din Centrul Planetei, apoi prin corpul vostru în sus, spre Cercătre toate Fiinţele de Lumină din Sistemul nostru Solar şi din întreaga Galaxie Lactee.
Acum vă aflaţi în doi Piloni de Lumină, prin care Lumina curge în ambele sensuri, în jos şi în sus, simultan.
Păstraţi activi aceşti doi Piloni de Lumină, timp de câteva minute.

  4. Acum vizualizaţi această Lumină ca un Vortex-Curcubeu, care se extinde peste întreaga Planetă şi apoi prin întregul Sistem Solar şi care elimină tot întunericul şi toată Anomalia, dizolvă Matricea şi aduce Fericire, Pace şi Iubire pentru toate Fiinţele din interiorul Sistemului nostru Solar.

   5. Vizualizaţi Dezvăluirea Completă şi eliberarea masivă a informaţiilor, prin mass-media oficială, despre prezenţa extra-terestră şi Programele Spaţiale Secrete.
   Vizualizaţi crearea unui Nou Sistem Financiar, echitabil pentru toţi.
   Vizualizaţi Primul Contact cu rasele benevolente de E.T.
   Vizualizaţi cum EVENIMENTUL are loc şi, în final, Eliberează Planeta Pământ.


        Victorie Luminii ! 

sâmbătă, 24 septembrie 2016

Bashar vine în Europa


  În perioada 14-15 octombrie Bashar va ține conferințe în Praga. De asemenea va lansa documentarul First Contact, la care s-a lucrat câțiva ani. Pentru cei ce nu sunt familiarizați cu Bashar citiți articolele sau vizualizați conferințele cu subt.RO de la categoria Bashar din blog.
Veți găsi răspunsuri la foarte multe întrebări care vă frământă.


joi, 22 septembrie 2016

Echinocțiul de toamnă 2016 va permite o altă accelerare a imenselor energii ale Ascensiunii prin Grilele Christice ale Mamei Pământ


 Din 2012 suntem într-o linie temporală pozitivă a schimbărilor planetare. La fiecare conjunctură astrală majoră (echinocții, solstiții) are loc o infuzie masivă de energie a Luminii divine în grilele planetare. Acum, pe 22 septembrie va avea loc din nou un astfel de fenomen. Și apoi Solstițiul de Iarnă (22 decembrie), va fi suflul final din an al energiei luminii cosmice care vine din conștiința colectivă a Gardienilor Elohimi, incluzând alianța cosmosului.
 Atunci când această mare explozie de lumină divină va curge de-a lungul planetei, totul se va schimba! 

marți, 20 septembrie 2016

Media, sistemul educaţional, băncile şi Wall Street-ul sunt principalii artizani ai dezastrului capitalist pe care îl trăim şi ne afectează existenţa


  Toate canalele de ştiri, TV, Radio, reviste, ziare, toate nu mai reprezintă nişte platforme informaţionale pentru răspândirea informaţiei obiective către mase, pentru educarea lor şi pentru aducerea în atenţie a celor mai importante evenimente. Ele reprezintă actualmente nişte produse, iar productivitatea este determinată de cei ce decid structura informaţiilor, volumul lor şi modul cum sunt puse în atenţia opiniei publice, dacă se mulează după obiectivele urmărite de grupul de infractori care conduc în realitate mass-media.

duminică, 18 septembrie 2016

Puncte de referință, Identificarea și Predarea Creatorului


  Omenirea începe să fie confruntată din ce în ce mai mult cu relativitatea noțiunilor legate de timp și spațiu, lucru care indică apropierea noastră conștientă tot mai mult de Acum-ul și Aici-ul cinci dimensional. Pentru cei care experimentează de ceva vreme în mod conștient ”ascensorul dimensional” această relativitate nu mai constituie o provocare.

vineri, 16 septembrie 2016

America trădează din nou


 Nu vă aduceți aminte ultima mare trădare, cu care bunicii noștri au murit, sperând ? După al doilea RM, când statele Europei de Est au fost dăruite lui Stalin, dictatorul sovietic și evreu sionist khazar, de către occidentul așa-zis democratic și umanist.


Asistăm în aceste zile la niște jocuri murdare ale americanilor vis-a-vis de istoria și simbolurile noastre naționale. Acum să înțeleg că românii pro-americani au această orientare deorece doresc un viitor mai bun țării și copiilor lor, care vor trăi în această țară și nu din alte considerente, îmi place să văd partea plină a paharului. Dar totuși....

joi, 15 septembrie 2016

NATO și războiul geoclimatic (video)


 Omenirea se află în plin război mondial climatic de câţiva ani. Un general NATO, Fabio Mini, a făcut declaraţia anului, avertizând că omenirea se află  într-un război mondial climatic de câţiva ani. Cei mai mulţi se aşteptau ca următorul război mondial să aibă la bază armele convenţionale, se pare că cele mai importante guverne ale lumii au aprins deja un altfel de conflict. Este unul nou; la bază armele chimice îndreptate spre modificarea climei. Generalul a oferit un interviu şocant: Susţine că cel de-Al Treilea Război Mondial se află în plină desfăşurare. Cea mai puternică armă este cea cu care se modifică clima. Lumea de azi este lovită de furtuni puternice, cutremure majore, tsunami, alte evenimente care pot aduce moartea. Exemplul concret este tsunami-ul produs în Indonezia în 2004. S-a ştiut înainte că un asemenea tsunami avea să se nască în urma unui cutremur de intensitate mare, dar ptr. a nu se crea panică informaţia a fost ţinută secretă.

marți, 13 septembrie 2016

Sclavia modernă, Noua Ordine Mondială și Sistemul de exploatare în care suntem neo-sclavi muncitori


 Despre mecanismele perverse prin care elita planetară malefică încearcă implementarea Noii Ordini Mondiale (NOM), am mai publicat și voi continua să public până ce masa critică de oameni vor conștientiza cât de malefic și antiuman este acest sistem în care trăim. Acest articol se adresează cu preponderență românilor adormiți, dar nu sunt departe nici celelalte națiuni, inclusiv americanii. Tehnicile și metodologia sunt general valabile pe tot cuprinsul planetei.

duminică, 11 septembrie 2016

In memoriam 11 septembrie 2001 (video update 13.09.2016)


 Astăzi se împlinesc 15 ani de la ,,marea minciună” cu cel mai mare atac terorist din istoria Statelor Unite. Mă uitam ieri la TV și nu-mi venea să cred că după 15 ani de la acel bine orchestrat dealtfel steag fals, președintele Obama, un președinte ilegal dovedit – care nu a fost născut în SUA iar certificatul de naștere este fals și conform legislației americane cine nu este născut în SUA nu poate ajunge președinte – a ținut un discurs cu limbaj de lemn gen Ion Iliescu a anilor 1990 despre ,,America nu va ceda terorismului.... etc. ” Și după atâția ani minciuna continuă cu aceeași nonșalanță...
Înainte de a continua articolul aduc un omagiu tuturor victimelor și familiilor lor, pentru jertfa inocentă a celor aproape 3000 de suflete din acea dată fatidică...!

vineri, 9 septembrie 2016

Interviu cu NIKOLA TESLA realizat pentru revista „IMORTALITY” în anul 1899, În laboratorul său din COLORADO SPRINGS


  - Domnule Tesla, aţi dobândit gloria omului care a studiat procesele cosmice. Cine sunteţi dv. domnule Tesla?
- Este o întrebare corectă, domnule Smith, şi o să încerc să vă lămuresc.

- Se spune că sunteţi din țara numită Croaţia, anume din regiunea Lika, unde, împreună cu oamenii, cresc copacii, pietrele şi cerul înstelat. Se spune că satul dv. natal poartă numele unei flori de munte, iar casa în care v-aţi născut se află lângă pădure și biserică.
- E adevărat. Sunt mândru de originea mea sârbă şi de țara mea, Croația.

marți, 6 septembrie 2016

Ce este rezonanța Schumann? Valuri permanente sau scalare, evoluție energetică și interconectivitate


 Rezonanța Schumann este unul dintre subiectele fierbinți în comunitatea trezită. Ea a devenit un indicator pentru progresul nostru spre o lume mai bună, dar cum funcționează și cum afectează ea conștiința? Toate aceste detalii le voi prezenta prin știința din spatele acestor interacțiuni ale Soarelui, atmosferă și Pământ.

luni, 5 septembrie 2016

Începutul colapsului final al sistemului capitalist


 Barometrul siguranței și încrederii ne este arătat de sistemul bancar și funcționalitatea sau nefuncționalitatea lui. Cum? Foarte simplu. Prin volumul de bani retrași de populație din bănci sau în circulație în economie.
Asistăm în aceste zile, la cel mai mare volum, record istoric, de bani retrași de cetățeni din băncile capitaliste occidentale, care reflectă mai mult decât oricând, apropierea finalului sistemului și colapsul lui din toate încheieturile, un sistem al fraudei generalizate, al minciunii și aroganței, un sistem în avantajul unui grup și în detrimentul maselor, care, în imaginea acestui grup de infractori financiari, ar trebui să acopere toate fraudele comise de ei și să le garanteze un standard de viață ridicat...

sâmbătă, 3 septembrie 2016

Secretele apei


  Poate pentru mare parte dintre cei ce-mi citesc blogul, acest titlu pare puțin deplasat. Ce poate fi secret în existența acestui element, cel mai abundent de pe planetă și în același timp cel mai banal, apa?
Ar trebui să oprim capcanele minții și să pornim în gândire de la o simplă analogie. Suprafața planetei cuprinde aproximativ 70% apă, iar corpul uman de asemenea. Deci intrinsec, tot ceea ce se întâmplă cu apa de pe suprafața planetară noi resimțim toate acestea, fie că vrem sau nu, fie că conștientizăm acest lucru sau nu. În sufletul uman sălășluiește o putere miraculoasă. Ni se spune mereu că acțiunile noastre rezultă din gândurile pe care le avem. Acest principiu este, într-adevăr, demonstrat de felul în care apa formează cristale în funcție de tipul de influență la care este expusă.